MAAKLERTEENUSED

Kinnisvara müük algab õige partneri leidmisest

Miks meiega?

Väga lühidalt & väga lihtsal põhjusel:
V&T Varahalduse puhul, on tegemist oma ala entusiastidega, kes on ennast selles valdkonnas pidevalt täiendanud ja arendanud. Kõigis oma tegevustes tugineme isiklikele kogemustele ja õpime oma- ning konkurentide vigadest. Eriti just see pool, mis puudutab otseselt nii müügiprotsesse kui ka müügi objektide ettevalmistamist ning presenteerimist, et potentsiaalses ostjas tekitada huvi. Oleme alati olnud natukene „vastu voolu ujujad“ ja proovinud eristuda. Suurt rõhku on pööratud sellele, et teha endale selgeks, millised on potentsiaalsete ostjate ootused, soovid või kuidas nende tähelepanu äratada / neis huvi tekitada. Olles samas „käehoidjad“ kuni kõikide protsesside lõpuni viimiseni. Kuna meie eesmärgiks on ikkagi müüa Teie kinnisvara võimalikult kõrge maksumusega, siis oleme võtnud motoks: „Teeme pigem rohkem ja eristume massist“.

Mida kindlasti teeme ja soovitame teha:

Kinnisvara müük, nagu iga teine teenus ja selle müük, on seotud tihedalt inimese psühholoogiaga. Ehk siis, meie jaoks on tegemist „oma positiivse elamuse üle kandmisega, potentsiaalsele ostjale“. Selle positiivse elamuse tekkele aitavad kaasa järgmised tegevused, mida kindlasti soovime teha ja pakkuda:

Valmistame sinu kinnisvara müügiks ette:

See tähendab seda, et (jällegi) tuginedes oma kogemustele, võime minna edasi alates esemete ja asjade ümber paigutamisest, kuni korra loomiseni välja ning kasvõi koristamiseni. Vajadusel paneme isegi kardinad ette, et anda pinnale elu ja hubasust. Teame täpselt, mida potentsiaalne huviline esimese emotsioonina ootab ja näha soovib / ei soovi. Kõige peamised hetked on 10-15 esimest sekundit. Siis kas tekib see „tunne“ või mitte.

maaklerteenus

Koostame sinu kinnisvarale ülevaatliku tutvustuse ja kuulutuse:

Sõnasõnalt see just seda tähendabki. Siia kuulub nii kinnisvara heade omaduste rõhutamine ja eeliste esile toomine. Igal kinnisvaral on kindlasti olemas omad spetsiifilised eelised, mida esmapilgul ehk isegi ei märkaks.
Samuti saab iga huviline endale kätte, illustreerituna ja köidetuna, väga ülevaatliku tutvustuse sinu kinnisvara kohta. Seda raamatut ei saa „deleit-ida“ ja jääb lauanurgale ootama seda õiget potentsiaalse huvilise meeleolu või selle muutust.

Teeme sinu kinnisvarast väga ülevaatlikud ja professionaalsed fotod:

Foto on esmane informatsioon ja seda isegi enne maksumuse vaatamist, mis peab mõjuma kohe. Selles osas on jällegi meie kogemus see, mis aitab luua sellise meelsuse ja efekti, et potentsiaalne ostja ei saa lihtsalt niisama sellest mööda minna ja see peab kutsuma vaatama. 

 

Lisame sinu kinnisvara kõikidesse portaalidesse:

Kinnisvaraportaalid on ühed esmaseks indikaatoriks ja leiu allikaks. Siinkohal saab alati tuua mängu meie endi kogemusi ja teadmisi, kuidas saab portaalides sinu kinnisvara presenteerida selliselt, et huvi tekkimine oleks garanteeritud.
Alati on lisaks portaalidele, meie enda olemasolevad kontaktid, erinevate maaklerite ja ka kinnisvarabüroode vahelised informatsioonide vahetamised jne.

Sinu isiklik maakler:

See ei ole kindlasti sõnakõlks ega tühi loosung. Siin kohal tuleks tagasi alguse juurde ja rõhud oleksid seal, et meie puhul on tegemist antud valdkonna entusiastidega, kellele meeldib see valdkond, kes võib ennast nimetada seda valdkonda tundvaks ja kellele meeldib kliente teenindada ning seda eesmärgiga, et viia protsessid meeldiva lõpuni ning, et lõpus oleks mõlemal osapoolel naeratus näol. Samuti see, et meie huvi on müüa sinu kinnisvara võimalikult hea maksumusega.
Otse loomulikult tegeleme ka kogu dokumentatsiooni kokkupanekuga ja notari aegade broneerimisega ja vajadusel hindamisaktide koostamisega.

 

maaklerteenus

Ehk siis lõpetuseks:

Teie mured ja aeg oleks meie lahendada ning oma tegevustega täita. Samal ajal saate Teie keskenduda oma igapäevastele tegevustele, töödele ja toimetustele, saades ühtlasi meilt pidevat ja ülevaatliku infot teemade ja tegevuste kohta, mida oleme teinud ja mida veel edaspidi teeme.

Positiivsete müügielamusteni!

Sinu isiklikud V&T Varahooldus maaklerid.

 

Scroll to Top