MIKS ADMINISTRAATORI TEENUS JA MIS EELISEID SEE ANNAB HOONETE HALDAJALE?

Ärihoonete ja kontoripindade kiire areng Eestis on kaasa toonud suurenenud nõudluse professionaalse administraatoriteenuse järele.

Administraatori teenus ehk infohaldusteenus seisneb kliendile-, tema rentnikele ja külalistele, mugavuseteenuse osutamises ja mugavuse loomises, mille hulka kuulub ka näiteks parkimiskorra jälgimine, hoonet teenindavate ettevõtetega suhtlemine ning informatsiooni fikseerimise ning jagamisega.

Sealjuures moodustab administraatori teenust osutav töötaja, oma tööülesandeid täites, täiesti loomuliku osa, hoone teenindavast personalist. Samuti on administraatori isikut vajadusel koolitatud ning pidevalt täiendavalt instrueeritud, et tema tegevusi oleks võimalik integreerida, lahendama konfliktseid eriolukordi, juhtima- või osalema evakuatsiooniprotsessides, andma esmaabi ja jälgima üldist ohutust hoones ja selle ümber. Seda kõike lisaks tavapärasele klienditeenindusele, mis hõlmab endas igapäevatöö korraldamist. Infohaldusteenust osutavad töötajad suhtlevad klientidega nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Täpsemad tööülesanded määratakse vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ning samas kaasates meie pikaajalisi kogemusi, antud valdkonnas.

Meie töötajad täidavad kliendi objektil erinevaid administratiivülesandeid, olles tihti vahetuks kontaktisikuks klientidega suhtlemisel. Seoses sellega nõuame me enda inimestelt head suhtlemisoskust ja korrektsust.

Teenusega kaasnevad põhilised tegevused:

 • hoiab ära võõraste sissepääsu hoonesse
 • vastab telefonile, võtab vastu ja annab edasi teateid
 • on esmane külaliste vastuvõtja ja hoone haldaja visiitkaardiks
 • hoolitseb külaliste eest
 • korraldab külaliste kokkusaamise kliendiga või hoone rentnikega
 • registreerib sisse- ja väljatuleva posti, organiseerib selle edasitoimetamise
 • korraldab kullerteenust jpm

Eelised hoone haldajale:

 • võimaldab kliendil keskenduda oma põhitegevusele
 • välistab, et töötaja haiguse tõttu või muul põhjusel töökoht tühjaks jääb ning ettevõttel tuleb tegeleda asendaja otsimise või tööülesannete jagamisega teiste töötajate vahel
 • alati on võimalik integreerida administraatori tööde protseduuridesse just Teile sobivaid ja vajalike tegevusi
 • Administraatorid on läbinud heatasemelised klienditeeninduse-, teenindusettevõtte- ja personalikäitumise kursused ning iga aastased täiendõpped.

Mida kliendid meie kohta räägivad

Hoolime oma klientidest ning anname endast kōik, et tagasiside oleks positiivne.

Õnnelikku klienti
0 +
Google reiting
0

Meie koostööpartnerid