KORTERIÜHISTUTE JA ÄRIHOONETE HALDAMINE

Olgu tegemist äri- või eluks mõeldud kinnisvaraga, siis mured ja vajadused kattuvad suures plaanis enamuses osas. Lihtsalt eluks mõeldud kinnisvara puhul (korteriühistud) on teenuse ostajal suhtlemist ja tegemist ehk enamgi ning reeglina jääb see niinimetatud  töövälisesse aega. Aga … meil ei ole selle vastu kõige vähematki ! 

Hoonete (nii äri- kui eluhoonete) haldamine ja juhtimine on otseselt omaniku / korteriühistu juhatuse vastutusalas. Kuid alati ei pruugi, selleks määratud inimestel, jätkuda selleks teadmisi kuid enamasti ikkagi aega, sest kinnisvara haldus nõuab omajagu pühendumist, mida aga juhatusel või selleks määratud isikutel ei pruugi jätkuda aega ning pärsitud on oma igapäevased tegevused või põhiülesanded. Kuidas siis tagada, et kinnisvaraga oleksid asjad korras, vajalikud teenused toimiksid ja samas omanikega suhtlus oleks tagatud? Üks võimalus selleks on tellida kinnisvara / korteriühistu haldus väliselt teenusepakkujalt – ehk kasutada lahendust nimega  haldusteenus. 

KORTERIÜHISTUTE- JA ÄRIHOONETE HALDUSTEENUS: MILLEGA TÄPSEMALT ON TEGU?

Korteriühistu haldusteenus on oma olemuselt korteriühistu administreerimise delegeerimine professionaalsele lepingupartnerile. Teenuse täpne sisu, ulatus ja vastutus lepitakse kokku eraldi. Põhimõtteliselt on võimalik korteriühistu haldus sisse osta ka selliselt, et juhatuse liikmed ei pea üldse igapäevaselt oma pead korteriühistu teemadega vaevama. 

HALDUSTEENUSE HULKA KUULUB VALDAVALT:

 •     Korteriomanike / üürnike / kinnisvara ja kinnistuga igapäevaste muredega tegelemine; 
 •     Võlglastega suhtlemine; 
 •     Dokumentatsiooni korrashoid, vastavalt kokkulepitud korrale; 
 •     Kindlustuste korraldamine; 
 •     Elanike / üürnike teavitamine otsustest, tähtaegadest, eesootavatest töödest,  veekatkestustest jne; 
 •     Näitude kogumine korteriomanikelt ja hoone peaarvestitelt ning nende edastamine; 
 •     Kinnisvarale / korteriühistule vajalike teenuste jaoks lepingute ettevalmistamine, volituse olemasolu korral ka nende sõlmimine ja tööde teostamiste järelevalve; 
 •     Majanduskava koostamine kooskõlastatult juhatusega; 
 •     Jooksvate korraliste tehnosõlmede hoolduste läbiviimine ja kontroll. 

Haldaja saab toeks olla nii igapäevaste teenuste tellimisel kui ka näiteks hoone jooksvate remontide ettevalmistamisel, teostamisel ning järelvalves. Sageli on halduritel juba olemas vastavad inimesed või vähemalt parimad teadmised, kellelt tellida teenuseid, näiteks muruniitmine, sise- ja välikoristus, akende pesu või prügivedu. Kui näiteks juhatus / üldkoosolek on otsustanud, et hoone tuleb soojustada ja fassaad korda teha, siis ka nende pakkumiste võtmine ja tööde teostamisel silma peal hoidmine on sageli arvatust ajamahukam. Samuti peab olema valmis võimalikeks avariiolukordadeks, näiteks kui katus laseb läbi või keldris uputab – ka siin saab haldur aidata asjad kiirelt ja operatiivselt lahendada, et juhatus või omanikud saaksid keskenduda oma igapäevastele tegevustele.

MIKS DELEGEERIDA KINNISVARA HALDAMIST?

Elu- või ärihoone haldamine ja kinnisvara hea seisukorra säilitamine eeldab, et juhatuse liikmel või selleks määratud isikutel on aega ja tahtmist kinnisvara haldamisse panustada ning sellega aktiivselt tegeleda. Igapäevane haldus nõuab aga üllatavalt palju suhtlemist teenusepakkujatega ja korteriomanikega, samuti avariide lahendamist ja võlglastega tegelemist. Kui näiteks korteriühistu juhatuses on vabatahtlikke, kes on valmis need tööd enda peale võtma, siis on täiesti võimalik iseseisvalt oma jõududega hakkama saada. Kui aga teadmisi või aega napib, on mõistlikum korteriühistu haldamiseks palgata professionaalne kinnisvara haldaja. 

Juhatuse kohustuste hulka kuulub lisaks haldustegevusele veel kinnistu / korteriühistu rahaasjade korrashoidmine, mis nõuab paratamatult ka võlglastega tegelemist. Kui tarbitud kütte-, vee-, koristuse- ja muude teenuste eest jäädakse võlgu juhuslikult, siis maksab inimene selle enamasti kiirelt esimese meeldetuletuse peale ära. Kui aga on tekkinud suuremad finantstõrked või toimetulekuraskused või ta põhimõtteliselt ei tasu üüri / korteriühistu arveid, siis tuleb temaga juba ajamahukamalt tegeleda. 

 Rääkides haldusteenuse sisseostmisest, nähakse sageli selles täiendavat– ja liigset kulu.  Tegelikult võib aga teadlik teenusepakkuja hoopis aidata raha kokku hoida, sest tänu haldusteenuse pakkuja kontaktvõrgustikule on võimalik igapäevaseid teenuseid ja suuremaid töid sageli sisse osta (või ise teostada), soodsamate hindadega kui neid ükshaaval tellides.  

Lisaks haldusteenusele kaasnevad ja lisa teenused:

 •    Raamatupidamise teenus 
 •     Sisekoristus 
 •     Välikoristus 
 •     Lumelükkamine 
 •     Administraatori teenus 
 •     Maaklerteenus 

Usaldusväärne partner Teie kinnisvarale

Oleme oma tegevustes väga paindlikud

Väga personaalne teenuste hinnastamine.

Oleme alati Teie jaoks olemas

Kliendisuhtlus ja avatus ning meie tegevuste läbipaistvus.

Meie peale saab alati kindel olla

Klient on meie jaoks alati partner mitte lihtsalt arve aadress.

Mida kliendid meie kohta räägivad

Hoolime oma klientidest ning anname endast kōik, et tagasiside oleks positiivne.

Õnnelikku klienti
0 +
Google reiting
0

Meie koostööpartnerid